Ing. Jakub Dobeš

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie

Provádíme kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie dle zákona 406/2000 Sb.
 

Tato povinnost se týká všech kotlů na veškerá paliva s výkonem vyšším než 20 kW.

 

Povinnost

S účinností od 1.8.2013 je zrušena vyhláška č.276/07 Sb. a nahrazena vyhláškou č.194/13 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.

Způsob provádění kontroly a obsah zprávy o kontrole kotle a rozvodů tepla je popsán v přílohách Vyhlášky.

Četnost provádění kontrol je dána charakterem jejich provozování.

 

Provozovány na základě výše uvedené licence, je příslušný subjekt povinen provádět kontrolu jednou ročně. Kontroly provádí příslušná autorizovaná osoba.

 

Pokuty za absenci kontroly kotlů a rozvodů tepla

Za nesplnění povinností souvisejících s kontrolou kotlů a příslušných rozvodů se příslušný subjekt dopouští správního přestupku, za který může obdržet pokutu až do výše 100.000,- Kč za každý nezkontrolovaný kotel.