Kontrola provozovaného systému vytápění

Provádíme kontrolu  provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání dle zákona č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č.38/2022 Sb.

Od 1.3.2022 je v platnosti nová vyhláška č.38/2022, která nahrazuje zrušenou vyhlášku č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů teplné energie.

Nově se kontrola provádí pokud jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání je 70 kW a více. 

Těchto 70 kW se vypočítá jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy. Jedná se tedy o součet jednotlivých výkonů zdrojů tepla: kotlů, kogenerací, tepelných čerpadel, elektrických vytápění, tepelných solárních soustav, zdrojů tepla v budově i mimo budovu (teplárna, domovní předávací stanice apod.), zdrojů tepla pomocí přímého využití energie prostředí a zpětného získávání tepla z technologických procesů.

Tuto kontrolu vám rádi provedeme.