Tlakové nádoby stabilní TNS

Nabízíme provedení provozní revize tlakových nádob, vnitřní revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky tlakových nádob:

Expanzní nádoby, vzdušníky kompresorů, odlučovače oleje...

 

NA: Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B)

NB: Ostatní tlakové nádoby (tlakové nádoby, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu nižší nebo rovnu 1000)

 

Definice tlakové nádoby stabilní (TNS)

TNS jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry, nebo žíravé, jedovaté nebo výbušné kapaliny o jakékoliv telotě, nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa.

Četnost revizí TNS:

  • provozní revize     1 x za rok
  • vnitřní revize         1 x za 5 let
  • zkouška těsnosti   1 x za 5 let
  • tlaková zkouška    1 x za 9 let
 

Zavolejte, rádi Vám pomůžeme - kontakt zde.