Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen

Nabízíme provedení odborné prohlídky nízkotlakých kotelen.
Na pevná, plynná a kapalná paliva!

Tyto prohlídky se musí zajistit podle vyhlášky č. 91/1993 Sb.:

  1. před uvedením kotelen do provozu
  2. po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů
  3. při změně druhu paliva
  4. vždy po jednom roce provozu kotelen
  5. u sezóního provozu kotelen, vždy před zahájením každé sezóny

 

Rozsah platnosti vyhlášky:

Vyhláška se vztahuje na organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost a na jejich pracovníky při projektování, zřizování, umístění a provozu nízkotlakých kotelen se jmenovitým tepelným výkonem jednoho kotle alespoň 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW.

 

Kotelny se rozdělují do tří kategorií:

  • Kotelny III. kategorie - kotelny s jmenovitým tepelným výkonem jednoho kotle 50 kW a více, nebo součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů 100 kW a více i když ani jeden kotel nedosahuje hodnoty 50 kW. Do celkového součtu výkonů 0,5 MW.
  • Kotelny II.  kategorie - kotelny s jmenovitým tepleným součtem výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW.
  • Kotelny I.   kategorie - kotelny s jmenovitým tepelným  součtem výkonů kotlů nad 3,5 MW.

 

Zavolejte, rádi Vám pomůžeme - kontakt zde.