Ing. Jakub Dobeš

Školící činnost

Nabízíme proškolení obsluhy plynových zařízení (PZ), obsluhy tlakových nádob (TNS) a obsluhy nízkotlaké kotelny (NK):

 

Doba platnosti osvědčení oblsuhy na:

Plynová zařízení        -      3 roky

Tlakové nádoby          -      3 roky

Nízkotlaké kotelny      -      5 let

 

Povinnost proškolení obsluh:

  • Pokud je nainstalována TNS je proškolení na obsluhu TNS povinné ČSN 69 0012. obsluha nádob.
  • Pokud je celkový výkon kotlů 50 kW a více, je nutné proškolit obsluhu PZ vyhl. č. 21/1979 Sb. § 5
  • Pokud je jmenovitý tepelný výkon vyšší než 50 kW je nutné proškolit obsluhu nízkotlaké kotelny vyhl. č. 91/1993 Sb. § 14

Proškolení obsluhy PZ  však důrazně doporučujeme všem provozovatelům PZ v rámci bezpečnosti a prevence.

 

Zavolejte, rádi Vám pomůžeme - kontakt zde.