Legislativa

Zákony a vyhlášky
 • 85/1978 Sb. - o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
 • 251/2005 Sb - o inspekci práce
 • 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 • 21/1979 Sb. - vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky
TPG - technická pravidla
 • TPG 700 01 - Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
 • TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
 • TPG 702 04 - Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně
 • TPG 702 01 - Plynovody a přípojky z polyethylenu
 • TPG 703 01 - Průmyslové plynovody
 • TPG 704 03 - Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba
 • TPG 800 00 - Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva
 • TPG 800 02 - Spotřebiče na plynná paliva s relativní hustotou vyšší než vzduch, umístěné v prostorech pod úrovní                           terénu
 • TPG 934 01 - Plynoměry - Umísťování, připojování a provoz
 • TPG 908 02  - Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovýcm výkonem větším než 100 kW
ČSN
 • ČSN 07 0703 - Kotelny a zařízení na plynná paliva
 • ČSN 38 6405 - Plynová zařízení - zasady provozu
 • ČSN 69 0010 - Tlakové nádoby stabilní
 • ČSN 69 0012 - Tlakové nádoby stabilní - provozní požadavky
 • ČSN 1775 - Zásobování plynem
 • ČSN EN 764 -7- Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení  
 • ČSN EN ISO 17637 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů
 • ČSN EN 13554 - Nedestruktivní zkoušení - Akustické emise
 • ČSN EN 571-1 - Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška
Zavolejte, rádi Vám pomůžeme - kontakt zde.